5 Април 2018 г.

Районна прокуратура-Казанлък ръководи разследване по 6 новообразувани досъдебни производства за проявена жестокост към гръбначно животно

Сподели

За периода от 1 януари  2018 г. до 29 март 2018 г.  Районна прокуратура-Казанлък ръководи разследването по шест новообразувани досъдебни производства за проявена жестокост към гръбначно животно, с което му е причинена противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане- престъпление по чл.325б ал.1 от Наказателния кодекс. В пет от случаите се касае за причинена смърт на куче и в един случай- за кон.

На 5 февруари 2018 г. Районна прокуратура-Казанлък е внесла обвинителен акт по наблюдавано досъдебно производство, образувано през 2017 г. срещу Еньо Ш., на 30 г., за това, че е проявил жестокост към гръбначно животно – 6-годишна кобила, като й е причинил противозаконно тежко увреждане, несъвместимо с живота, като деянието е  извършено със средства, опасни за живота на хора и животни – брадва, по особено мъчителен начин за животното и с особена жестокост - престъпление по чл.325б ал.2 т.2 вр. с ал.1  от НК. През месец март 2018 г. Районен съд –Казанлък е наложил на Еньо Ш. административно наказание по реда на чл.78а от Наказателния кодекс  „глоба“  в размер на 2000 лв.Решението е влязло в законна сила и не подлежи на обжалване.

На 2 април 2018 г. бе наложено наказание „глоба“  в размер на 2000 лв. на Моньо Й. за извършено престъпление по чл.325 ал.1 от Наказателния кодекс, за това, че на 25 декември 2017 г., в с.Бузовград, общ.Казанлък е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – вързал със синджир за теглича на лек автомобил марка „Ауди А4“ и влачил по земята куче. Съдебния акт подлежи на обжалване.

За периода от 1 януари  2018 г. до 29 март 2018 г.  Районна прокуратура-Казанлък ръководи разследването по шест новообразувани досъдебни производства за проявена жестокост към гръбначно животно, с което му е причинена противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане- престъпление по чл.325б ал.1 от Наказателния кодекс. В пет от случаите се касае за причинена смърт на куче и в един случай- за кон.

На 5 февруари 2018 г. Районна прокуратура-Казанлък е внесла обвинителен акт по наблюдавано досъдебно производство, образувано през 2017 г. срещу Еньо Ш., на 30 г., за това, че е проявил жестокост към гръбначно животно – 6-годишна кобила, като й е причинил противозаконно тежко увреждане, несъвместимо с живота, като деянието е  извършено със средства, опасни за живота на хора и животни – брадва, по особено мъчителен начин за животното и с особена жестокост - престъпление по чл.325б ал.2 т.2 вр. с ал.1  от НК. През месец март 2018 г. Районен съд –Казанлък е наложил на Еньо Ш. административно наказание по реда на чл.78а от Наказателния кодекс  „глоба“  в размер на 2000 лв.Решението е влязло в законна сила и не подлежи на обжалване.

На 2 април 2018 г. бе наложено наказание „глоба“  в размер на 2000 лв. на Моньо Й. за извършено престъпление по чл.325 ал.1 от Наказателния кодекс, за това, че на 25 декември 2017 г., в с.Бузовград, общ.Казанлък е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – вързал със синджир за теглича на лек автомобил марка „Ауди А4“ и влачил по земята куче. Съдебния акт подлежи на обжалване.