17 Юли 2013 г.

Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура Кърджали

Сподели

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. 0361 21312 или на e-mail: [email protected].

За достъп до тръжната документация, изпратете e-mail с Вашите данни на адрес: [email protected].

Решение

Обявление

Информация за изпълнен договор