8 Ноември 2023 г.

Прокурори от Окръжна и Районна прокуратура – Кърджали участваха в откриването на новата учебна година по Образователната програма на ВСС

Сподели

Прокурори от Окръжна и Районна прокуратура – Кърджали участваха в откриването на учебната 2023/2024 година по програмата на Висшия съдебен съвет – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Церемонията се състоя на 07.11.2023г. в Съдебна палата – Кърджали, където лекторите посрещнаха ученици от Средно училище „Отец Паисий“ – Кърджали. Инициативата се осъществява съвместно с Окръжен съд – Кърджали.

Програмата стартира като пилотна през 2014 г. със Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката и се изпълнява от магистрати и съдебни служители. Тя е насочена към повишаване на правната грамотност и култура на учениците, както и информираността им за съд и прокуратура, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.

Съдии и прокурори ще влязат в ролята на лектори и ще представят пред учениците уроци на различна правна тематика от областта на гражданското и наказателното право.

На достъпен и интересен език, с творчески подход, магистратите изнасят лекциите като работят доброволно, безвъзмездно и всеотдайно при реализиране на програмата.

Най-голям интерес сред подрастващите предизвикват темите от наказателното право, а най-активно участие има в часовете, в които се провеждат съвместни беседи.

След приключването на лекциите учениците ще имат възможност да участват в симулиран наказателен процес, разигран от тях по предварителен подготвен сценарий по реален казус от съдебната зала.