СЪОБЩЕНИЕ относно ИЗБОРИ за Европейски парламент и Народно събрание 9 юни 2024

4 Юни 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ,

Районна прокуратура – Кърджали осигурява извънредни дежурства на 08 юни /предизборния ден/ от 8:30 до 18:00 часа и на 09 юни /деня на изборите/ от началото 07:00 часа до 1 час след края на изборния ден, във връзка с изборите за Народно събрание на Република България и членове на Европейския парламент

         Жалби, сигнали и оплаквания, данни и констатации за извършени нарушения, свързани с изборния процес и за извършени престъпления против политическите права може да депозирате на место в сградите, по факс и по електронна поща, в Районна прокуратура – Кърджали или съответното териториално отделение, както следва:

            Районна прокуратура Кърджали - на място в гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, e-mail: [email protected], факс: 0361/21310, тел.: 0361/21311;

            Териториално отделение Ардино към РП-Кърджали - на място в гр.Ардино, ул.“Републиканска“ № 6, e-mail: [email protected], факс: 03651/4574, тел.: 03651/4574;

            Териториално отделение Момчилград към РП-Кърджали - на място в гр.Момчилград, ул. „Петър Мирчев“ № 2, e-mail: [email protected], факс: 03631/6568, тел.: 03631/6568;

            Териториално отделение Крумовград към РП-Кърджали - на място в гр.Крумовград, пл. „България“ № 6, e-mail: [email protected], факс: 03641/7503, тел.: 03641/7503;