СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА 05.11.2023 Г.

2 Ноември 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на втори тур на Изборите за кметове Районна прокуратура - Кърджали осигурява извънредни дежурства за времето от 08:30 часа до 18:00 часа на 04.11.2023 г. /предизборния ден/ и от 07:00 часа до 1 час след края на изборния ден на 05.11.2023 г.

Жалби, сигнали и оплаквания, данни и констатации за извършени нарушения, свързани с изборния процес и за извършени престъпления против политическите права може да депозирате на място в сградите /на посочените по-долу адреси/, по факс или по електронна поща, както следва:

Районна прокуратура - Кърджали - на адрес в гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1,  e-mail: [email protected], факс: 0361/21310, тел.: 0361/21311;

Териториално отделение Момчилград към РП - Кърджали - на адрес  гр. Момчилград, ул. „Петър Мирчев“ № 2, e-mail: [email protected], тел.: 03631/6568 и

Териториално отделение Крумовград към РП - Кърджали - на адрес в гр. Крумовград, пл. „България“ № 6, e-mail: [email protected], тел.: 03641/7503;