СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Провеждане на балотаж за избор за президент и вицепрезидент на 13.11.2016 година

7 Ноември 2016 г.

Районна     прокуратура     -      Кърджали     съобщава,     че     при
провеждането   на  балотаж  в  предизборния  ден  и  в  деня  на  изборите  за
президент   и   вицепрезидент   -    12.11.2016   г.   и   13.11.2016   г.  за   дежурен
прокурор   в   Районна   прокуратура   -   Кърджали   е   определена   ГЕРГАНА
КОЛЕВА -  районен  прокурор.  Телефони  за връзка -  0361/ 21313,  GSM - 0882
114006.
Дежурен  служител  на  12.11.2016  г. -  Янка  Шереметева  -  главен
специалист  административна дейност. Телефон за връзка - 0 3 61/21311.
Дежурен  служител  на  13.11.2016  г. -  Милена  Пенкова  -  съдебен
администратор.  Телефон за връзка - 0 3 61/21311.

Прикачени документи