Съобщение относно Избори 2016

18 Октомври 2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
от 18.10.2016 година
ОТНОСНО: Провеждане на избори за президент и вицепрезидент
и национален референдум на 06.11.2016 година
Районна прокуратура - Кърджали съобщава, че в предизборния
ден и в деня на изборите за президент и вицепрезидент и на национален
референдум - 05.11.2016 г. и 06.11.2016 г. за дежурен прокурор в Районна
прокуратура - Кърджали е определена ГЕРГАНА КОЛЕВА - районен
прокурор. Телефони за връзка - 0361/ 21313, GSM - 0888 713543;
0882 114006.
Дежурен служител на 05.11.2016 г. - Милена Пенкова - съдебен
администратор. Телефон за връзка - 0361/ 21311.
Дежурен служител на 06.11.2016 г. - Янка Шереметева - главен
специалист административна дейност. Телефон за връзка - 0361/ 21311.

Прикачени документи