12 Ноември 2013 г.

Поддръжка на софтуера за работната заплата

Сподели

Поддръжка на софтуера за работната заплата за нуждите на Районна прокуратура гр. Гълъбово

Поддръжка на софтуера за работната заплата за нуждите на Районна прокуратура гр. Гълъбово

Информация за поръчката (връзка към електронните документи публикувани в Агенцията за обществени поръчки)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка