Прием на граждани

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / 235.0 KB

/Правилата за прием на граждани са в сила от 14.11.2016 г., съгласно Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г. на главния прокурор/

Заповеди:

Заповед № ОП-144 от 08.11.2016г. относно определяне на реда за изнесен прием на граждани по седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен съдебен район / 1.5 MB

 Графици за прием:

График за прием на граждани от ИД районен прокурор, ръководител на районна прокуратура гр. Гълъбово, за 2-ро полугодие на 2019г.

График за изнесен прием на граждани от окръжния прокурор за 2-ро полугодие на 2018 година.

 Архив на графици за прием за предходни периоди :

График за прием на граждани от ИД районен прокурор, ръководител на районна прокуратура гр. Гълъбово, за 1-во полугодие на 2019г.

График за прием на граждани от ИД районен прокурор, ръководител на районна прокуратура гр. Гълъбово, за 2-ро полугодие на 2018г.

График за прием на граждани от ИД районен прокурор, ръководител на районна прокуратура гр. Гълъбово, за 1-во полугодие на 2018г.

График за прием на граждани от ИД районен прокурор, ръководител на Районна прокуратура гр. Гълъбово, за периода от м. юли до м. декември 2017г.

График за прием на граждани от административния ръководител на Районна прокуратура - Гълъбово за месец ноември 2016 г., месец декември 2016 г. и I-во шестмесечие на 2017 година / 51.3 KB

График за прием на граждани от окръжния прокурор, в изнесени приемни по седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен съдебен район за периода от м. юли до м. декември 2017г.

График за прием на граждани в изнесени приемни по седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен съдебен район за периода м. Ноември 2016г. – м. Юни 2017г. / 166.7 KB