Контакти

Информационен център за работа с граждани

6280 Гълъбово, ул. “Стефан Стамболов” №2, ет.3 Деловодство: 0418/684 01 факс: 0418/654 35 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.