Позиция на прокурорите от Окръжна прокуратура Сливен и Районна прокуратура Сливен

22 Май 2023 г.

Прокурорите от Окръжна прокуратура - Сливен и Районна прокуратура – Сливен категорично отхвърляме, като недопустим, всеки опит за намеса в работата на независимата съдебна система и за политическа употреба на прокуратурата. Противопоставяме се на дестабилизирането на прокуратурата и накърняването на авторитета й като държавен орган. Не приемаме внушенията, че прокурорите не изпълняват правомощията си съобразно Конституцията и законите на страната.

Като магистрати, непоколебимо ще продължаваме да защитаваме своята професионална самостоятелност и независимост при вземане на решенията, ще изпълняваме задълженията си отговорно и добросъвестно, със съзнанието, че сме призвани да отстояваме върховенството на закона, в защита на обществения интерес и правата на българските граждани.