Ученици от две сливенски гимназии се запознаха с дейността и функциите на прокурора по време на среща с държавни обвинители от Окръжна прокуратура - Сливен

18 Ноември 2022 г.

Ученици от 9-ти и 11-ти клас в ПГПЗЕ „Захари Стоянов“ – Сливен и ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен гостуваха на държавното обвинение в града. Целта на беседите, проведени по инициатива на Окръжна прокуратура – Сливен, бе информираност на обществото и подрастващите за дейността на органите на съдебната власт и по-конкретно на прокуратурата, техните функции и правомощия.

На проведените срещи административният ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Сливен – Веселин Гангалов и прокурорите Ваня Белева и Виолета Калайджиева запознаха учениците с правомощията на прокурора и им разясниха въпросите, свързани с наказателната отговорност на лица, извършили престъпления от общ характер. Обсъдени бяха конкретни видове престъпления, с висока степен на обществена опасност, свързани с държането, производството и разпространението на високорискови наркотични вещества, трафика на хора и престъпления против транспорта.

 Откроена бе значимостта на проблема, свързан с войната по пътищата и необходимостта от стриктно спазване на предвидените в Закона за движението по пътищата правила. На учениците беше разяснено предвидената в Наказателния кодекс отговорност за управление на моторно превозна средство след употреба на алкохол и наркотични вещества.

 По време на срещите учениците бяха запознати с правилата, при които се провеждат разследването по наказателни дела и съдебното производство, като беше изтъкната ролята на прокурора, както и на другите участници в съдебния процес и приключване на делото с постановяване на съответния съдебен акт.

В резултат на проведените дискусии между магистратите от Окръжна прокуратура - Сливен и учениците от ПГПЗЕ „Захари Стоянов“ – Сливен и ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен бе повишена информираността и прозрачността по отношение на работата на прокуратурата. Надградена бе правната грамотност на подрастващите. Те придобиха практически знания за своите права, които да отстояват и задължения, които да спазват.