3 Април 2019 г.

национален конкурс "Откровението на съдебната власт"

Сподели

 

Уведомяваме Ви, че с Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол №7/28.03.2019г. е обявен национален конкурс за ученическо есе на тема "Откровението на съдебната власт"

Регламент за провеждане на конкурса