6 Март 2024 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2023 година /резюме/

1 Март 2023 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2022 година /резюме/

25 Март 2022 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2021 година /резюме/

19 Март 2021 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2020 година /резюме/

25 Март 2020 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2019 година

28 Март 2019 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2018 година /резюме/

27 Март 2018 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2017 година /резюме/

24 Април 2017 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2016 година /резюме/

31 Март 2016 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2015 година /резюме/

26 Март 2015 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2014 година /резюме/