10 Април 2014 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2013 година /резюме/

8 Март 2013 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2012 година /резюме/

7 Март 2012 г.

Годишен отчетен доклад за дейността на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за 2011 година /резюме/