Окръжна прокуратура Благоевград се самосезира по повод изнесени в медиите данни за корупционни практики в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград

20 Декември 2023 г.

Окръжна прокуратура Благоевград се самосезира по повод публикации в средствата за масово осведомяване относно наличие на корупционни практики в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград.

В публикациите се съдържа информация за нанасяни оценки на студенти без положени изпити, фалшифициране на подписи, издаване на дипломи без полагане на изпити.

Предстои извършване на проверка.