Регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ на съдебните служители от РП Благоевград

Районна прокуратура - Благоевград

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
25 22.04.2019 Таня Бужева Съдебен деловодител Декларация

Районна прокуратура - Благоевград

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
21 13.05.2019 Таня Бужева Съдебен деловодител Декларация
22 13.05.2019 Николина Лазарова Завеждащ служба "РДА" Декларация
23 13.05.2019 Силвия Георгиева Съдебен деловодител Декларация
24 13.05.2019 Елена Чакърова Съдебен деловодител Дкларация
25 13.05.2019 Надежда Стоилова Съдебен деловодител Декларация
26 13.05.2019 Елма Николова Съдебен деловодител Декларация
27 14.05.2019 Цветомира Парапанова Старши специалист-счетоводител Декларация
28 14.05.2019 Людмила Кичеец Главен счетоводител Декларация
29 14.05.2019 Александра Бачева Съдебен секретар Декларация
30 14.05.2019 Ива Иванова Съдебен секретар Декларация
31 14.05.2019 Василка Чорбаджийска Съдебен секретар Декларация
32 14.05.2019 Александра Костова Съдебен деловодител Декларация
33 15.05.2019 Пенка Николова Съдебен деловодител Декларация
34 15.05.2019 Мая Георгиева Съдебен секретар Декларация
35 15.05.2019 Светлана Паскалчева Административен секретар Декларация
36 15.05.2019 Любомира Иванова Съдебен деловодител Декларация
37 15.05.2019 Иванка Галинова Съдебен администратор Декларация