18 Ноември 2013 г.

Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги във връзка с поддръжка на софтуера за работна заплата за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Варна”

Сподели

Обществената поръчка е за предоставяне на услуги във връзка с поддръжка на софтуера за работна заплата за нуждите на Апелативна прокуратура гр.Варна

Обществената поръчка е за предоставяне на услуги във връзка с поддръжка на софтуера за работна заплата за нуждите на Апелативна прокуратура гр.Варна

Решение

Информация за изпълнението на договора