Сигнали до прокуратурата могат да бъдат подавани на място в деловодството на Апелативна прокуратура Варна или в електронен вид.
В съобщението си трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.