10 Юли 2023 г.

Декларация на съдебен служител в АП - Варна по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

20 Юни 2022 г.

Декларация на съдебен служител в АП - Варна по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

1 Февруари 2021 г.

Декларация на съдебен служител в АП - Варна по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

29 Май 2020 г.

Декларация на съдебен служител в АП - Варна по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

3 Август 2018 г.

Декларации на съдебните служители в АП - Варна по чл.35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

3 Август 2018 г.

Списък на съдебните служители от АП - Варна, неподали в срок декларации по ЗПКОНПИ

3 Август 2018 г.

Декларации на съдебните служители в АП - Варна по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

3 Август 2018 г.

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите в Апелативна прокуратура - Варна

3 Август 2018 г.

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите в Апелативна прокуратура - Варна

3 Август 2018 г.

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите в Апелативна прокуратура - Варна