Информационен център за работа с граждани

Работно време: от 08:30 до 17:00 ч. 9000 Варна, пл. "Независимост" № 2, ет.3 тел.: 052/606 216 факс: 052/609 404 e-mail: [email protected]

Връзки с обществеността

Говорител на АП Варна: Стефка Якимова 9000 Варна, пл. "Независимост" № 2, ет.3 сл. тел.: 052/606 211 e-mail: [email protected]
Експерт, връзки с обществеността: Ивана Милева 9009 Варна, ул. "Георги Атанасов" № 2 тел.: 052/575 478 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.