17 Юли 2018 г.

Регламент ЕС 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016 г.