Указател на прокуратурите от апелативен регион - Варна

Прокуратура Адрес Телефон Е-поща
Апелативна прокуратура - Варна 9000 Варна пл. "Независимост" №2 052/606 216 [email protected]
Окръжна прокуратура Варна 9000 Варна, пл. "Независимост" №2 052/617 943 [email protected]
Районна прокуратура Варна 9000 Варна, бул. "Вл. Варненчик" №57 052/648 082 [email protected]
ТО Девня при Районна прокуратура Варна 9163 гр. Девня, ул. Строител №7 0519/926 89 [email protected]
ТО Провадия при Районна прокуратура Варна 9200 гр. Провадия, ул.”Ал. Стамболийски” №23 0518/422 28, 431 19, 460 35 [email protected]
Окръжна прокуратура Добрич 9300 Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов №7 058/600 565 [email protected]
Районна прокуратура Добрич 9300 Добрич, ул. "Константин Стоилов"№7 058/600 348 [email protected]
ТО Балчик при Районна прокуратура Добрич 9601 Балчик, ул. ”Стара планина” №2 0579/723 34 [email protected]
ТО Каварна при Районна прокуратура Добрич 9650 гр. Каварна, ул.”Дончо Стойков” №10 0570/861 36 [email protected]
ТО Генерал Тошево при Районна прокуратура Добрич 9500 гр. Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” №8 05731/2377 [email protected]
ТО Тервел при Районна прокуратура Добрич 9450 Тервел, ул.”Кирил и Методий” №2 05751/4042 [email protected]
Окръжна прокуратура Силистра 7500 Силистра, ул. "Илия Блъсков" №7 086/817 172 [email protected]
Районна прокуратура Силистра 7500 гр.Силистра, ул. "Илия Блъсков" №1 086/817 148 [email protected]
ТО Дулово при Районна прокуратура Силистра 7650 гр. Дулово, ул. "Васил Левски" №12 0864/241 15 [email protected]
ТО Тутракан при Районна прокуратура Силистра 7600 Тутракан, ул."Трансмариска" №8 0866/601 04 [email protected]
Окръжна прокуратура Разград 7200 Разград, бул. "Бели Лом" №33, ет. 2 084/640 224 [email protected]
Районна прокуратура Разград 7200 гр. Разград, ул. "Бели Лом" № 33 084/640 205 [email protected]
ТО Кубрат при Районна прокуратура Разград 7300 гр. Кубрат ул. „Цар Иван Асен II” № 4 0848/723 81 [email protected]
ТО Исперих при Районна прокуратура Разград 7400 гр. Исперих, ул. „Въча” № 1 08431/2551 [email protected]
Окръжна прокуратура Търговище 7700 Търговище, ул. "Славейков" №49 0601/650 57 [email protected]
Районна прокуратура Търговище 7700 Търговище, ул. "Славейков" № 49 0601/625 87 [email protected]
ТО Попово при Районна прокуратура Търговище 7800 гр. Попово, ул."Александър Стамболийски" № 1 0608/423 17 [email protected]
ТО Омуртаг при Районна прокуратура Търговище 7900 гр. Омуртаг, ул. "Васил Левски" № 2 0605/625 16 [email protected]
Окръжна прокуратура Шумен 9700 Шумен, ул. ”Съединение” №26 054874632 [email protected]
Районна прокуратура Шумен 9700 гр. Шумен, ул. ”Съединение” №26 054/874 620 [email protected]
ТО Нови пазар при Районна прокуратура Шумен 9900 Нови пазар, ул. "Цар Освободител" №31 0537/224 72 [email protected]
ТО Велики Преслав при Районна прокуратура Шумен 9850 Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" №80 0538/483 42 [email protected]