Административният ръководител–апелативен прокурор на АП – Варна осъществява прием на граждани

всяка последна сряда от месеца от 14.00 до 16.00 часа в кабинета си, находящ се в гр. Варна, пл. “Независимост“ № 2, ет.3.

При служебна ангажираност или отсъствие на административният ръководител–апелативен прокурор на АП – Варна приемът се осъществява от заместник на административния ръководител-заместник апелативен прокурор на АП – Варна.

ЗА КОНТАКТ – телефон 052 606 211, e-mail: ap_pr@ vn.prb.bg

АПЕЛАТИВНИЯТ ПРОКУРОР НЕ ДАВА ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

И НЕ ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕ ПО СЪЩЕСТВОТО НА ПРАВНИТЕ КАЗУСИ

В ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ, СЧИТАНО ОТ 30.07 - 07.09.2018 Г., ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА, КОЕТО НЯМА ДА ВЪЗПРЕПЯТСТВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 В ПЕРИОДА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ 30.04.2019 ДО 10.05.2019 Г., ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА

 

ГРАФИК

за прием на граждани от Апелативен прокурор - Варна

Приемът на граждани в изнесените приемни в седалището на всяка от окръжните прокуратури от Апелативен регион – Варна ще се провежда от заместниците на апелативния прокурор, при необходимост и по преценка на апелативния прокурор

за ноември и декември месец 2022 година

актуализиран за второто шестмесечие на 2018 година

за второто шестмесечие на 2018 година

за първото шестмесечие на 2018 година