Прием на граждани

ПРИЕМ  НА  ГРАЖДАНИ

ОТ  АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР – ГРАД ВАРНА

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно заповед на главния прокурор от 09.03.2020 г. е преустановен приема на граждани от административния ръководител на Апелативна прокуратура - Варна, с цел превенция и намаляване на риска от възникване на нови случаи на вирусна инфекция (COVID-19) предвид създадената епидемична обстановка.

ВРЕМЕ  –  ВСЯКА ПОСЛЕДНА СРЯДА ОТ МЕСЕЦА

ОТ 14.00Ч. ДО 16.00Ч.

МЯСТО – КАБИНЕТ НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР –

ГР. ВАРНА, СЪДЕБНА ПАЛАТА,

ПЛ. „ НЕЗАВИСИМОСТ “  № 2, ЕТАЖ 3, ВЛЯВО

ЗА КОНТАКТ – телефон 052 606 211, e-mail: [email protected] vn.prb.bg

 

АПЕЛАТИВНИЯТ ПРОКУРОР НЕ ДАВА ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

И НЕ ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕ ПО СЪЩЕСТВОТО НА ПРАВНИТЕ КАЗУСИ

В ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ, СЧИТАНО ОТ 30.07 - 07.09.2018 Г., ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА, КОЕТО НЯМА ДА ВЪЗПРЕПЯТСТВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 В ПЕРИОДА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОФИЦИАЛНИ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ 30.04.2019 ДО 10.05.2019 Г., ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА

 

ГРАФИК

за прием на граждани от Апелативен прокурор - Варна

в изнесени приемни по седалището на окръжните прокуратури от Апелативен регион - Варна

актуализиран за второто шестмесечие на 2018 година

за второто шестмесечие на 2018 година

за първото шестмесечие на 2018 година