Съгласно чл.136 ал.1 от Закона за съдебната власт прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните прокуратури има окръжни следствени отдели, а в състава на специализираната прокуратура - следствен отдел.

Регионът на Апелативна прокуратура гр. Варна е вторият по големина и икономическа тежест в Република България, след Софийския апелативен регион, като територията му е около 20 000 кв.км с население от около 1 500 000 души. Ефикасните професионални действия на прокуратурите в него са важен залог и за цялостния успех на Прокуратурата на Република България и разследващите органи в противодействие на престъпността.

Съдебният регион на Апелативна прокуратура гр. Варна обхваща районите на 6 окръжни прокуратури – Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра; 6 районни прокуратури; 14 териториални отделения към съответните районни прокуратури, от които РП – Варна е втората по числен състав на магистратите и по натовареност в страната след Софийска районна прокуратура. В състава на окръжните прокуратури са включени и окръжните следствени отдели.

Апелативна прокуратура - Варна

Окръжна прокуратура Варна

Окръжна прокуратура Добрич

Окръжна прокуратура Разград

Окръжна прокуратура Силистра

Окръжна прокуратура Търговище

Окръжна Прокуратура Шумен