17 Октомври 2013 г.

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Варна

Сподели

Обществена поръчка с предмет: ”Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Варна”

Обществена поръчка с предмет: ”Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Варна”

Решение

Обявление

Информация за изпълнението на договора