18 Юли 2013 г.

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Варна

Сподели

Обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Варна"

Обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Варна"

Решение

Обявление