1 Октомври 2019 г.

Процедура пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за части от имот на територията на гр. Пловдив

Сподели

ОПИ-004/01/10/2019

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за части от имот на територията на гр.Пловдив, предоставени на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП