Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на съдебните служители от Апелативна прокуратура - гр. Пловдив

Встъпителни декларации:

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 31.05.2018 Милена Райчева Съдебен деловодител Декларация
2 31.05.2018 Теодора Иванова Ст. специалист класифицирана информация Декларация
3 31.05.2018 Валя Стоянова Завеждащ служба "Регистратура и деловодство" Декларация
4 01.06.2018 Дафинка Герджикова - Славчева Съдебен администратор Декларация
5 01.06.2018 Елена Гърбева Прокурорски помощник Декларация
6 01.06.2018 Маргарита Дичева Съдебен деловодител Декларация
7 01.06.2018 Владимир Каров Системен администратор Декларация
8 04.06.2018 Цветанка Сърбинова Съдебен секретар Декларация
9 05.06.2018 Димитър Попов Служител по сигурността на информацията Декларация
10 05.06.2018 Светла Господинова Мл. специалист класифицирана информация Декларация
11 05.06.2018 Румяна Христова Завеждащ служба "Архив" Декларация
12 05.06.2018 Евгения Мутавска Съдебен деловодител Декларация
13 05.06.2018 Светлана Стоянова Съдебен деловодител Декларация
14 05.06.2018 Ваня Иванова Прокурорски помощник Декларация
15 06.06.2018 Галина Тахчиева Системен администратор Декларация
16 06.06.2018 Любляна Павлова Съдебен секретар Декларация
17 07.06.2018 Боряна Славчева Експерт връзки с обществеността Декларация
18 07.06.2018 Тинка Карчева Главен счетоводител Декларация
19 08.06.2018 Ани Бъздикян - Бухова Съдебен секретар Декларация
20 06.08.2018 Георги Георгиев Ст. специалист по стопанисване и управление на съд. имущество Декларация
21 06.08.2018 Николина Стойнова Гл. специалист счетоводител, касиер и адм. дейност Декларация
22 13.11.2019 Петя Паунска Главен специалист-счетоводител, касиер и АД Декларация
23 03.01.2020 Ангелина Петева Главен счетоводител Декларация
24 20.02.2020 Любляна Павлова Съдебен деловодител Декларация
25 23.12.2020 Анна Костадинова Административен секретар Декларация
26 21.11.2022 Ивайло Донов Прокурорски помощник Декларация
27 27.09.2023 Георги Митев Съдебен статистик Декларация

 

Декларации при напускане:

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 29.08.2018 Любляна Павлова Съдебен секретар Декларация
2 17.07.2019 Владимир Каров Системен администратор Декларация
3 23.10.2019 Николина Стойнова Гл.специалист-счетоводител, касиер и АД Декларация
4 27.12.2019 Милена Райчева Съдебен деловодител Декларация
5 30.01.2020 Тинка Карчева Главен счетоводител Декларация
6 16.07.2020 Владимир Каров Системен администратор Декларация
7 28.01.2021 Тинка Карчева Главен счетоводител Декларация