Кариери

Сподели

9 Декември 2020 г.
Конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжностите „Главен счетоводител“(Обща администрация, Звено „Финансово-стопанска и административна дейност) и „Съдебен деловодител“ (Специализирана администрация, Служба „Регистратура и деловодство“) при условията на чл.67 ал.1 т.1 КТ

Апелативна прокуратура-Пловдив обявява конкурс за заемане на 2 (две) щатни бройки за длъжностите „Главен счетоводител“(Обща  администрация, Звено „Финансово-стопанска и административна дейност)  и  „Съдебен  деловодител“ (Специализирана администрация, Служба „Регистратура и деловодство“)  при условията на чл.67 ал.1 т.1 КТ

28 Януари 2019 г.
Конкурс за заемане на длъжността “Шофьор-призовкар” в звено „Информационно и техническо обслужване“ при Апелативна прокуратура – Пловдив

Апелативна прокуратура - гр. Пловдив набира 1/една/ щатна бройка за длъжността  “Шофьор-призовкар” в звено „Информационно и техническо обслужване“ от Общата администрация.

19 Декември 2018 г.
Конкурс за заемане на длъжността „Главен специалист-счетоводител, касиер и административна дейност” при условията на чл.68 ал.1 т.3 КТ (до завръщане на титуляра)

Конкурс за заемане на длъжността „Главен специалист-счетоводител, касиер и административна дейност” при условията на чл.68 ал.1 т.3 КТ (до завръщане на титуляра).

19 Декември 2017 г.
Конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар” при условията на чл.68 ал.1 т.3 КТ (до завръщане на титуляра)

Апелативна прокуратура - гр. Пловдив набира 1/една/ щатна бройка за длъжността  „съдебен секретар” при условията на чл.68 ал.1 т.3 КТ (до завръщане на титуляра).

12 Декември 2017 г.
Конкурс за заемане на длъжността “Шофьор-призовкар” в звено „Информационно и техническо обслужване“ при Апелативна прокуратура – Пловдив

Апелативна прокуратура - гр. Пловдив набира 1/една/ щатна бройка за длъжността  “Шофьор-призовкар” в звено „Информационно и техническо обслужване“ от Общата администрация.

9 Октомври 2014 г.
Конкурс за съдебен служител на длъжност “Служител по сигурността на информацията" (1 щатна бройка)

Минимални изисквания за заемане на длъжността. Специални умения, компетенции. Необходими документи за участие в конкурса.