Кариери

Сподели

13 Юни 2022 г.
Конкурс за заемане на 1 щатна бройка за съдебен служител на длъжност “Прокурорски помощник”

Апелативна прокуратура-Пловдив обявява конкурс за заемане на 1 щатна бройка за съдебен служител на длъжност “Прокурорски помощник”