Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Телефон Факс
Окръжна прокуратура – Пловдив 4000 Пловдив, пл. Съединение №3, ет.7 032/600 403  032/638 236
Окръжна прокуратура – Стара Загора 6000 Стара Загора, ул. Методи Кусев №33 042/696 970 042/604 259
Окръжна прокуратура – Смолян 4700 Смолян, бул. България №16 0301/670 02 0301/662 11
Окръжна прокуратура – Хасково 6300 Хасково, бул. България №144 038/624 297 038/624 297
Окръжна прокуратура – Пазарджик 4400 Пазарджик, ул. Хан Крум №3 034/445 195 034/445 195
Окръжна прокуратура – Кърджали 6600 Кърджали, ул. Росица №5 0361/214 11 0361/214 10