Информация за граждани

гр. Пловдив пл. “Съединение” № 3, партер
Центърът работи от 08.30 часа до 17.00 часа без прекъсване

В Информационния център на прокуратурата можете:
1. Да подадете сигнал, жалба или молба:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор;
  • за издаване на удостоверение за наличие на досъдебни производства.

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само, по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.
В Информационния център не можете да получите правна консултация.