Прием на граждани в Апелативна прокуратура - Пловдив

Приемът на граждани в Апелативна прокуратура - Пловдив и в изнесените приемни в Окръжните прокуратури от региона е регламентиран със Заповед АП №108 от 07.11.2022г. на Апелативен прокурор.

 

Приемна: гр. Пловдив, площад "Съединение" №3, ет. 7

За предварителни заявки: телефон за връзка:032/600 401,електронна поща:[email protected]

Графици:

График приемни дни за I шестмесечие на 2024 година

График приемни дни за II шестмесечие на 2023 година

График приемни дни за I шестмесечие на 2023 година

График приемни дни м.ноември и м.декември 2022година

 

 

Изнесен прием на граждани в Окръжните прокуратури от региона на Апелативна прокуратура - Пловдив

 

Приемни:

За Окръжна прокуратура - Пловдив: гр. Пловдив, площад “Съединение“ № 3, ет.7

За Окръжна прокуратура - Пазарджик: гр.Пазарджик,ул.“Хан Крум“№3, ет.3

За Окръжна прокуратура - Смолян: гр. Смолян, бул.“България“ №16, ет.3

За Окръжна прокуратура - Стара Загора: гр. Стара Загора, ул.“Методи Кусев“ №33, ет.3

За Окръжна прокуратура - Хасково: гр. Хасково, бул.“България“ №144, ет.3

За Окръжна прокуратура - Кърджали: гр. Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 

За предварителни заявки

в Апелативна прокуратура-гр.Пловдив на телефонен номер: 032/600 401 и ел. поща: [email protected]

в Окръжната прокуратура, в която ще се осъществява изнесеният прием, както следва:

ОП-Пловдив:телефон за връзка:032/ 600 403,ел. поща за контакт: [email protected]

ОП-Стара Загора:телефон за връзка:042/ 69 69 70, ел. поща за контакт: [email protected]

ОП-Хасково:телефон за връзка: 038/664489, ел. поща за контакт: [email protected]

ОП-Пазарджик:телефон за връзка: 034/408 210,ел. поща за контакт: [email protected]

ОП-Кърджали:телефон за връзка:0361/21230, ел. поща за контакт: [email protected]

ОП-Смолян:телефон за връзка: 0301/67001 ел. поща за контакт: [email protected]

Графици:

График приемни дни за I шестмесечие на 2024 година

График приемни дни за II шестмесечие на 2023 година

График приемни дни за I шестмесечие на 2023 година