Прием на граждани

СЪОБЩЕНИЕ

Предвид на създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от заразяване с корона вирусна инфекция (COVID-19), временно се преустановява приемът на граждани в Приемната на Апелативен прокурор-гр.Пловдив, както и в Изнесените приемни в региона на АП-Пловдив, до последващо нареждане.

Молби, жалби, сигнали и съобщения могат да се подават в информационния център находящ се в сградата на прокуратурата в гр.Пловдив, пл."Съединение" №3.

Заповед АП №68 от 18.07.2019г. относно създаване на организация в АП-Пловдив по изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-29 от 31.10.2016 год., изменени и допълнени със Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 год., и двете на Главен прокурор

Съобщение 25.04.2019г.: В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019г. до 10.05.2019г. по разпореждане на Главния прокурор на Република България, прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

Заповед АП №73 от 04.11.2016г. относно създаване на организация в АП-Пловдив по изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-29 от 31.10.2016 год. на Главен прокурор. / 813.1 KB

Прием на граждани в Апелативна прокуратура - Пловдив

Приемът на граждани в Апелативна прокуратура - Пловдив е регламентиран съгласно Заповед АП №74от 04.11.2016 година на Апелативен прокурор.

Заповед АП №74 / 390.1 KB

Приемна: гр. Пловдив, площад "Съединение" №3, ет. 7

За предварителни заявки: телефон за връзка:032/600 401,електронна поща:[email protected]

Графици:

График за I-во шестмесечие на 2020 година

График за II-ро шестмесечие на 2019 година

График за I-во шестмесечие на 2019 година

График за II-ро шестмесечие на 2018 година

График за I-то шестмесечие на 2018 година / 2.3 MB
График за II-ро шестмесечие на 2017 година / 1.4 MB
График за месец ноември 2016 год., месец декември 2016 год., и I-во шестмесечие на 2017 година / 1.8 MB

Изнесен прием на граждани в Окръжните прокуратури от региона на Апелативна прокуратура - Пловдив

Приемът на граждани в Окръжните прокуратури от региона на Апелативна прокуратура - Пловдив е регламентиран съгласно Заповед АП №75от 04.11.2016 година на Апелативен прокурор.

Заповед АП №75 / 727.6 KB

Приемни:

За Окръжна прокуратура - Пловдив: гр. Пловдив, площад “Съединение“ № 3, ет.7

За Окръжна прокуратура - Пазарджик: гр.Пазарджик,ул.“Хан Крум“№3, ет.3

За Окръжна прокуратура - Смолян: гр. Смолян, бул.“България“ №16, ет.3

За Окръжна прокуратура - Стара Загора: гр. Стара Загора, ул.“Методи Кусев“ №33, ет.3

За Окръжна прокуратура - Хасково: гр. Хасково, бул.“България“ №144, ет.3

За Окръжна прокуратура - Кърджали: гр. Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 

За предварителни заявки

в Апелативна прокуратура-гр.Пловдив на телефонен номер: 032/600 401 и ел. поща: [email protected]

в Окръжната прокуратура, в която ще се осъществява изнесеният прием, както следва:

ОП-Пловдив:телефон за връзка:032/ 600 403,ел. поща за контакт: [email protected]

ОП-Стара Загора:телефон за връзка:042/ 69 69 70, ел. поща за контакт: [email protected]

ОП-Хасково:телефон за връзка: 038/664489, ел. поща за контакт: [email protected]

ОП-Пазарджик:телефон за връзка: 034/408 210,ел. поща за контакт: [email protected]

ОП-Кърджали:телефон за връзка:0361/21230, ел. поща за контакт: [email protected]

ОП-Смолян:телефон за връзка: 0301/67001 ел. поща за контакт: [email protected]

Графици:

График за I-во шестмесечие на 2020 година

График за II-ро шестмесечие на 2019 година

График за I-во шестмесечие на 2019 година

Промяна в графика за II-ро шестмесечие на 2018 година

График за II-ро шестмесечие на 2018 година

График за I-то шестмесечие на 2018 година / 1.5 MB
График за II-ро шестмесечие на 2017 година / 2.4 MB
График за месец ноември 2016 год., месец декември 2016 год., и I-во шестмесечие на 2017 година / 3.5 MB