Съдебен служител от Окръжна прокуратура – Стара Загора изнесе открит урок пред ученици от Търговската гимназия в гр. Стара Загора

2 Май 2024 г.

Съдебният администратор на Окръжна прокуратура – Стара Загора Анна Костадинова изнесе открит урок на тема „Професия съдебен служител“ пред ученици от 11 клас от Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“ в гр. Стара Загора във вторник. Срещата с гимназистите от пет паралелки се е провела по Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Учениците са били запознати с отговорната работа на съдебните служители, с дейността на общата и специализираната администрация, как се кандидатства за работа в нея, етапите на конкурсите, както и за провежданите обучения в Националния институт на правосъдието и др.

Гимназистите са задавали много въпроси, а в края на часа са получили информационни брошури за правосъдието и извадка от Етичния кодекс на съдебните служители.