28 Юни 2021 г.

Румен Попов встъпи в длъжност като заместник – апелативен прокурор, а Ваня Христева като и.ф. окръжен прокурор на гр. Пловдив

Сподели

Румен Попов встъпи в длъжност като заместник – апелативен прокурор, а Ваня Христева като и.ф. окръжен прокурор на гр. Пловдив

Днес, 28 юни 2021 г., Румен Попов встъпи в длъжност като заместник – апелативен прокурор на гр. Пловдив, а Ваня Христева като изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пловдив. Двамата бяха избрани с решение на Прокурорската колегия Висшия съдебен съвет на 9 юни 2021 г.

Румен Попов заема поста в края на втория му мандат като окръжен прокурор на гр. Пловдив. Ваня Христева до момента беше заместник-апелативен прокурор.Тя е била прокурор в Специализираната прокуратура, в Районна и Окръжна прокуратура – Пловдив, както и следовател.