9 Юни 2021 г.

Ваня Христева е избрана от Прокурорската колегия на ВСС за и.ф. окръжен прокурор на гр. Пловдив

Сподели

Ваня Христева е избрана от Прокурорската колегия на ВСС за и.ф. окръжен прокурор на гр. Пловдив

Днес, 9 юни 2021 г., Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Христева за изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив.  До момента тя изпълняваше длъжността на заместник – апелативен прокурор на гр. Пловдив.

Ваня Христева е завършила специалността „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна. Има юридически стаж от 22 г., който е само в съдебната система.  Първоначално е работила като съдебен кандидат в Окръжен съд – Стара Загора, била е следовател в Окръжните следствени отдели в гр. Стара Загора и в гр. Пловдив, след което е била прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Специализираната прокуратура, гр. София.

Ваня Христева е избрана за и.ф. окръжен прокурор на гр. Пловдив по предложение на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив – Тодор Деянов