4 Февруари 2020 г.

Районна прокуратура – Стара Загора предаде на съд 75 лица през месец януари 2020 г.

Сподели

През месец януари 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд – Стара Загора 65 прокурорски акта срещу 75 лица, както следва: 31 обвинителни акта срещу 41 лица,  23 споразумения за решаване на делото срещу 23 лица и 11 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 11 лица.

През месец януари 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд – Стара Загора 65 прокурорски акта срещу 75 лица, както следва: 31 обвинителни акта срещу 41 лица,  23 споразумения за решаване на делото срещу 23 лица и 11 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 11 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 4 дела с прокурорски акт срещу 4 лица за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди; за трудова злополука; за закана с убийство), 1 дело срещу 1 лице са престъпление против правата на гражданите (ползване на защитени марки в търговската дейност), 3 дела срещу 3 лица за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка; незаконно съжителство с малолетно/непълнолетно лице), 19 дела срещу 25 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за обсебване; за измама; за вещно укривателство; унищожаване/повреждане на чужда движима вещ), 6 дела срещу 7 лица за престъпление против стопанството (за изпадане в неплатежоспособност; държане/продажба  на акцизни стоки без бандерол; незаконен добив на дървен материал) и 32 дела срещу 35 лица за общоопасни престъпления (за държане на огнестрелно оръжие/боеприпаси без надлежно разрешение; за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано моторно превозно средство; за заличен/подправен идентификационен  номер на моторно превозно средство; за държане на високорискови наркотични вещества).