Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 41 лица през месец септември

2 Октомври 2019 г.

 През месец септември 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура -. Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в съда 39 прокурорски акта срещу 41 лица, както следва - 17 обвинителни акта срещу 19 лица,  18 споразумения за решаване на делото срещу 18 лица и 4 предложения за налагане на административно наказание по реда, визиран в чл.78а от Наказателния кодекс срещу 4 лица.

През месец септември 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура -. Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в съда 39 прокурорски акта срещу 41 лица, както следва - 17 обвинителни акта срещу 19 лица,  18 споразумения за решаване на делото срещу 18 лица и 4 предложения за налагане на административно наказание по реда, визиран в чл.78а от Наказателния кодекс срещу 4 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени – две дела с прокурорски акт срещу 4 лица за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди; за закана с убийство), 3 дела срещу 3 лица за престъпления против брака и семейството (за неполагане на родителски грижи; за неплащане на издръжка; незаконно съжителство с непълнолетно лице), 10 дела срещу 10 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за извършени измами; унищожаване/повреждане на чужда движима вещ), 4 дела срещу 4 лица за престъпление против реда и общественото спокойствие (хулиганство; получаване на доходи по неморален начин) и 20 дела срещу 20 лица за общоопасни престъпления (за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; за държане на високорискови наркотични вещества).