Районна прокуратура - Казанлък предаде на съд 32 лица през месец септември

1 Октомври 2019 г.

През месец септември 2019 г. Районна прокуратура-Казанлък е ръководила разследването по 87 новообразувани досъдебни производства, 16 от които са бързи производства. За същия месец прокурорите от Районна прокуратура - Казанлък са решили по същество и са внесли за разглеждане в  съда 27 прокурорски акта срещу 32 лица.

През месец септември 2019 г. Районна прокуратура-Казанлък е ръководила разследването по 87 новообразувани досъдебни производства, 16 от които са бързи производства. За същия месец прокурорите от Районна прокуратура - Казанлък са решили по същество и са внесли за разглеждане в  съда 27 прокурорски акта срещу 32 лица.

Три акта са за престъпления против личността (за причинени телесни повреди и съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст),  7 за престъпления против брака и семейството (за съжителство с непълнолетно лице); 4 за престъпления против собствеността (кражби); един акт за престъпления против стопанството (незаконна сеч), 12 за общоопасни престъпления (пътнотранспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотици, както и без съответното свидетелство, управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство, както и на нерегистрирано МПС и за притежание на наркотици).