26 Март 2019 г.

Районният прокурор Чавдар Грошев изнесе лекция в Юридическия факултет на Пловдивския университет

Сподели

Административният ръководител на Районна прокуратура – Пловдив прокурор Чавдар Грошев се срещна със студенти, докторанти и преподаватели от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Той бе гост-лектор в рамките на кръжока „Международноправни науки“ към факултета, а лекцията му, посветена на закона за европейската заповед за разследване, разясни теми от учебния план по дисциплините „Право на ЕС“ и „Международно публично право“.

 

 

Административният ръководител на Районна прокуратура – Пловдив прокурор Чавдар Грошев се срещна със студенти, докторанти и преподаватели от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Той бе гост-лектор в рамките на кръжока „Международноправни науки“ към факултета, а лекцията му, посветена на закона за европейската заповед за разследване, разясни теми от учебния план по дисциплините „Право на ЕС“ и „Международно публично право“.

 

Пред присъстващите прокурор Грошев представи нормативната основа и приложното поле на европейската заповед за разследване, нейното издаване и изпращане, изпълнение, срокове, основания за отказ и отлагане, предаване на доказателства, както и примери от практиката. В дискусионната част на срещата се включи с пояснения и прокурор Бригита Байрякова от Районна прокуратура – Пловдив.

 

Европейската заповед за разследване е акт, издаден от компетентен орган на държава членка, с който се отправя искане до компетентен орган на друга държава членка за събиране на доказателства, включително доказателства, с които последната държава вече разполага, или за извършване на действие по разследването и други процесуални действия.

 

Чавдар Грошев е административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив от началото на 2018 г. Завършил е специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски, работил е като адвокат и следовател, а от 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура-Пловдив. От 2012 г. е заместник-административен ръководител на РП-Пловдив.

 

Чавдар Грошев е доктор по право и хоноруван преподавател по наказателно право. Има множество публикации в периодични издания в тази област. Участвал е в различни правни обучения, включително и в чужбина.

 

Чавдар Грошев гостува на кръжока „Международноправни науки“ по покана на проф. д-р Ирена Илиева, водещ преподавател по „Международно публично право“ и ръководител и на магистърска програма „Международни отношения“ към ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски и гл. ас. д-р Гергана Гозанска, ръководител на кръжока – домакин на срещата. На лекцията присъстваха и зам.-деканите на факултета доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Христо Паунов.

 

От името на ръководството на Юридическия факултет проф. Илиева връчи на Чавдар Грошев благодарствена грамота за приноса му към учебния процес.