7 Март 2019 г.

Районна прокуратура-Хасково предаде на съд 21 лица през месец февруари

Сподели

През месец февруари 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура-Хасково са решили по същество 101 наказателни производства, като в съда са били внесени 21 прокурорски акта срещу 21 лица, а именно: 6 обвинителни акта, 12 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 12 лица и 3 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. От тях като бързи производства са решени десет дела срещу десет лица.

През месец февруари 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура-Хасково са решили по същество 101 наказателни производства, като в съда са били внесени 21 прокурорски акта срещу 21 лица, а именно: 6 обвинителни акта, 12 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 12 лица и 3 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. От тях като бързи производства са решени десет дела срещу десет лица.

В Районен съд-Хасково с прокурорски акт са внесени: едно дело за престъпление против личността (причиняване на телесни повреди); 3 дела за престъпления против собствеността (кражби и измами); едно дело за престъпление против правосъдието, а именно за лъжесвидетелстване; едно дело за престъпление против реда и общественото спокойствие – хулиганство и 14 дела за общоопасни престъпления (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; държане на наркотични вещества без надлежно разрешение).