11 Февруари 2019 г.

Главният прокурор е наградил Чавдар Грошев, районен прокурор на гр. Пловдив, и прокурорите и съдебните служители за постигнати високи резултати в работата

Сподели

Главният прокурор Сотир Цацаров е наградил административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив – Чавдар Грошев с грамота – „Служебна благодарност“ за отлично изпълнение на служебните задължения. Със знак „За заслуга“ за постигнати високи резултати през 2018 г. са отличени и прокурорите и съдебните служители от Районна прокуратура-Пловдив. Наградите бяха връчени в края на миналата седмица от Гергана Мутафова, член на Висшия съдебен съвет, която бе гост на годишния анализ за резултатите от работата на Районна прокуратура - Пловдив през 2018 г.

Главният прокурор Сотир Цацаров е наградил административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив – Чавдар Грошев с грамота – „Служебна благодарност“ за отлично изпълнение на служебните задължения. Със знак „За заслуга“ за постигнати високи резултати през 2018 г. са отличени и прокурорите и съдебните служители от Районна прокуратура-Пловдив. Наградите бяха връчени в края на миналата седмица от Гергана Мутафова, член на Висшия съдебен съвет, която бе гост на годишния анализ за резултатите от работата на Районна прокуратура - Пловдив през 2018 г.

На събранието, след анализ на постигнатите резултати, бе отбелязано, че и през 2018 г. продължава да бъде приоритет в работата на Районна прокуратура - Пловдив осъществяването на мероприятия за разясняване в обществото на ролята на прокуратурата, като част от съдебната система, в борбата с престъпността. Бяха очертани основните приоритети в дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2019 г. и дългосрочно, сред които използване института на бързото производство, засилване на сътрудничеството между институциите и др.

Основен приоритет с изключително значение в работата на Районна прокуратура-Пловдив е защита правата на гражданите и пострадалите от престъпни посегателства, включително и пострадалите от домашно насилие. В момента защитата на правата на пострадалите от престъпленията е гарантирана и от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Пострадалите се запознават с правата им, като им се разяснява и предоставените им правомощия, съгласно визирания закон. Изпълнението на посочените приоритети цели, както запазване на доброто качество на прокурорската работа, така и повишаване на доверието на гражданите в институциите и създаване на обективна обществена представа за специфичната работа на прокуратурата.