7 Януари 2019 г.

Районна прокуратура-Хасково предаде на съд 29 лица през декември 2018 г.

Сподели

 За периода от 1.12.2018 г.  до 31.12.2018 г. прокурорите от Районна прокуратура-Хасково са решили по същество 101 наказателни производства, като в съда са били внесени 29 прокурорски акта срещу 29 лица, а именно: 7 обвинителни акта, 17 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 17 лица и 5 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. От тях като бързи производства са решени 13 дела срещу тринадесет лица.

За периода от 1.12.2018 г.  до 31.12.2018 г. прокурорите от Районна прокуратура-Хасково са решили по същество 101 наказателни производства, като в съда са били внесени 29 прокурорски акта срещу 29 лица, а именно: 7 обвинителни акта, 17 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 17 лица и 5 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. От тях като бързи производства са решени 13 дела срещу тринадесет лица.

В Районен съд-Хасково с прокурорски акт са внесени: едно дело за престъпление против личността (причиняване на телесни повреди); едно дело за престъпление, накърняващо правата на носителите на авторското право и сродните му права; 7 дела за престъпления против собствеността (кражби), две дела за престъпления против правосъдието (за лъжесвидетелстване и неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие) и 18 дела за общоопасни престъпления (пътно-транспортни произшествия с причинени вреди и телесни повреди; управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; държане на наркотични вещества без надлежно разрешение).