17 Декември 2018 г.

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо двама обвиняеми за извършване на банкова дейност без разрешение, за пране на пари и укриване на данъци

Сподели

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Г.Б., на 61 г., и спрямо 59-годишната И.Б., за това, че в съучастие, като извършители, от името на Кредитно-спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“-гр. Пловдив, без съответното разрешение са извършвали по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по закон, като публично привлекли на влог различни суми от общо 216  пострадали лица, като от тази дейност им причинили значителни вреди, от неизплатени внесени от тях парични средства като главници, в общ размер на 3 645 598 лева – престъпление по чл. 252 ал.2 във вр. ал. 1 във вр. чл.20 ал. 2 във вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Г.Б., на 61 г., и спрямо 59-годишната И.Б., за това, че в съучастие, като извършители, от името на Кредитно-спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“-гр. Пловдив, без съответното разрешение са извършвали по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по закон, като публично привлекли на влог различни суми от общо 216  пострадали лица, като от тази дейност им причинили значителни вреди, от неизплатени внесени от тях парични средства като главници, в общ размер на 3 645 598 лева – престъпление по чл. 252 ал.2 във вр. ал. 1 във вр. чл.20 ал. 2 във вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Г.Б. и И.Б. са предадени на съд и за това, че в периода от 15 януари 2010 г. до 20 януари 2015 г. в гр. Дупница, обл. Кюстендил, след като се сговорили предварително, десет пъти извършили сделки с имущество – пари, като знаели към момента на получаването им, че е придобито чрез престъпление по чл. 252 ал.2 във вр. ал. 1 във вр. чл. 20 ал. 2 във вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, като сключили договор за заем между КСК „Дупнишка популярна каса“, представлявана от обвиняемия Г.Б. – председател, като заемодател, който предоставил заем на обвиняемата И.Б. с цел инвестиция в строителството на жилищна сграда в гр. Сапарева баня и за строителството на къща за гости-хотел в гр. Сапарева баня, за общо 1 458 828 лева, като имуществото – парите са в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл.253 ал.5 във вр. ал. 3 т.1 и т.2 във вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Г.Б. и И.Б. са предадени на съд и за това, че от 25 март 2011 г. до 30 март 2016 г. в гр. Кюстендил и гр. Пловдив, Г.Б., в качеството си на председател и представляващ КСК „Дупнишка популярна каса“, и И.Б., като данъчно задължени лица, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като извършители, избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 135 702 лева годишен корпоративен данък, като потвърдили неистини в подадени годишни данъчни декларации за финансовите от 2010 г. до 2014 г. до ТД на НАП-гр. София, офис Кюстендил и за финансовата 2015 г. до ТД на НАП - гр. Пловдив, както се изискват по закон – престъпление по чл. 255 ал.3 във вр. ал. 1 т.2 във вр.чл.26 ал.1 във вр. чл.20 ал.2 във вр. ал.1 от Наказателния кодекс.

По делото са разпитани свидетели, иззети веществени доказателства, извършени експертизи и др.