21 Ноември 2018 г.

По внесен обвинителен акт на Районна прокуратура-Казанлък е осъден 23-годишен мъж за това, че е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст

Сподели

 

По внесен обвинителен акт на Районна прокуратура-Казанлък e осъден Е.Ч., на 23 г., за това, че от месец октомври 2017 г. до 30.03.2018 г. в гр.М., обл. Стара Загора, като пълнолетно лице, без да е сключил брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст  /на 15 години/  - престъпление по чл. 191, ал. 1 от Наказателния кодекс-

По внесен обвинителен акт на Районна прокуратура-Казанлък e осъден Е.Ч., на 23 г., за това, че от месец октомври 2017 г. до 30.03.2018 г. в гр.М., обл. Стара Загора, като пълнолетно лице, без да е сключил брак е заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст  /на 15 години/  - престъпление по чл. 191, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По споразумение, одобрено от  Районен съд-Казанлък, на Е.Ч. е наложено наказание от 6 месеца „Лишаване от свобода“, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим и наказание „Обществено порицание“. От 2012 г. до момента Е.Ч. е трикратно осъждан - за кражба и грабежи..

Споразумението е влязло в законна сила и не подлежи на протест и обжалване.

От началото на 2018 г. по актове на Районна прокуратура – Казанлък са осъдени 53 лица за извършено престъпление по чл.191 от Наказателния кодекс.

-за извършено престъпление по чл.191 ал.1 от Наказателния кодекс, когато пълнолетно лице, което без да е сключило брак, заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, са осъдени общо 25 лица:

-за извършено престъпление по чл.191 ал.2 от Наказателния кодекс, когато пълнолетно лице, което склони или улесни непълнолетно лице от мъжки пол и лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст, да заживеят съпружески, без да са сключили брак- са осъдени общо 15 лица.

-за извършено престъпление по чл.191 ал.3 от Наказателния кодекс - ако деянието по предходните алинеи е извършено с лице, ненавършило 14-годишна възраст – общо осъдени са 13 лица.