16 Ноември 2018 г.

Районна прокуратура-Казанлък е ръководила разследването по 104 досъдебни производства през октомври

Сподели

През месец октомври 2018 г. Районна прокуратура - Казанлък е ръководила разследването по 104 новообразувани досъдебни производства. Най –висок дял новообразувани дела заемат досъдебните производства за извършени престъпления  по глава XI от Наказателния кодекс - „Общоопасни престъпления“ - общо 27 дела, което представлява 26 % от всички новообразувани за периода, следвани от глава V - „Престъпления против собствеността“ – общо 22 дела, по глава VI - „Престъпления против стопанството“- 14 дела и по глава X - „Престъпления против реда и общественото спокойствие“-7 дела.

През месец октомври 2018 г. Районна прокуратура - Казанлък е ръководила разследването по 104 новообразувани досъдебни производства. Най –висок дял новообразувани дела заемат досъдебните производства за извършени престъпления  по глава XI от Наказателния кодекс - „Общоопасни престъпления“ - общо 27 дела, което представлява 26 % от всички новообразувани за периода, следвани от глава V - „Престъпления против собствеността“ – общо 22 дела, по глава VI - „Престъпления против стопанството“- 14 дела и по глава X - „Престъпления против реда и общественото спокойствие“-7 дела.

През месец октомври 2018 г. Районна прокуратура - Казанлък е предала на съд 28 лица по общо 25 акта, внесени в Районен съд-Казанлък, като общо осъдени, с влязла в сила присъда, са 44 лица.