9 Ноември 2018 г.

Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 55 лица през месец октомври

Сподели

 За периода от 1.10.2018 г. до 31.10.2018 г. прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора са решили по същество 51 наказателни производства, като в съда са били внесени  51 прокурорски акта срещу 55 лица, както следва: 22 обвинителни акта срещу 25 лица,  26 споразумения за решаване на делото срещу 27 лица и 4 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от Наказателния кодекс, срещу 4 лица.

За периода от 1.10.2018 г. до 31.10.2018 г. прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора са решили по същество 51 наказателни производства, като в съда са били внесени  51 прокурорски акта срещу 55 лица, както следва: 22 обвинителни акта срещу 25 лица,  26 споразумения за решаване на делото срещу 27 лица и 4 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от Наказателния кодекс, срещу 4 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: едно дело с прокурорски акт за престъпления срещу личността (закана за убийство), пет дела за престъпления против брака и семейството (неплащане на издръжка), 13 дела срещу 17 лица за престъпления против собствеността (кражби, длъжностно присвояване, измама), пет дела за документни престъпления (невярно деклариране и ползване на неистински/преправени документи) и 27 дела срещу 27 лица за общоопасни престъпления (пътно-транспортни произшествия с причинени вреди и телесни повреди, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство, управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС, държане на наркотични вещества и засяване на растения от рода на конопа).