6 Ноември 2018 г.

Районна прокуратура - Хасково предаде на съд 358 лица за периода от януари до 31 октомври 2018 г.

Сподели

За периода от 1.01.2018 г.  до 31.10.2018 г. прокурорите от Районна прокуратура-Хасково са решили по същество 178 наказателни производства, като в съда са били внесени 345 прокурорски акта срещу 358 лица, а именно: 116 обвинителни акта срещу 123 лица,  166 споразумения, с които е реализирана наказателната отговорност по отношение на 172 лица и 63 предложения за налагане на административно наказание, по реда на чл.78а от НК срещу 63 лица.

За периода от 1.01.2018 г.  до 31.10.2018 г. прокурорите от Районна прокуратура-Хасково са решили по същество 178 наказателни производства, като в съда са били внесени 345 прокурорски акта срещу 358 лица, а именно: 116 обвинителни акта срещу 123 лица,  166 споразумения, с които е реализирана наказателната отговорност по отношение на 172 лица и 63 предложения за налагане на административно наказание, по реда на чл.78а от НК срещу 63 лица.

В Районен съд - Хасково са внесени: девет дела срещу 13 лица с прокурорски акт за престъпления срещу личността (телесни повреди, закана за убийство); шест дела за престъпления, накърняващи правата на носителите на авторското право и сродните му права; 17 дела за престъпления против брака и семейството (за оставяне на дете без надзор и достатъчно грижа, неплащане на издръжка, за незаконно съжителство с непълнолетно лице), 48 дела за престъпления против собствеността (кражби, грабежи, измама, унищожаване/повреждане на чуждо имущество), десет дела за престъпления против стопанството (държане на акцизни стоки без бандерол), три дела за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (пречене на орган на властта да изпълнява задълженията си и съзнателно премахване на печат за ограничаване на достъп), шест дела за документни престъпления (съставяне на неистински документи и ползване на неистински/преправени документи) и 240 дела за общоопасни престъпления (палежи, държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси без надлежно разрешение, пътно-транспортни произшествия с причинени вреди и телесни повреди, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, държане на наркотични вещества без надлежно разрешение).