22 Октомври 2018 г.

Прокурор от Районна прокуратура-Хасково участва в „Годишен семинар в областта на наказателното право в ЕС“

Сподели

Прокурор Санко Банчев, от Районна прокуратура-Хасково, взе участие  в тридневен „Годишен семинар в областта на наказателното право в Европейския съюз“ в гр. Мадрид, Испания. Проявата се организира  от Академията за европейско право (ЕРА) по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от Националния институт по правосъдието“, финансиран от Оперативна програма „Добро Управление“, съфинансирана от ЕС.

Прокурор Санко Банчев, от Районна прокуратура-Хасково, взе участие  в тридневен „Годишен семинар в областта на наказателното право в Европейския съюз“ в гр. Мадрид, Испания. Проявата се организира  от Академията за европейско право (ЕРА) по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от Националния институт по правосъдието“, финансиран от Оперативна програма „Добро Управление“, съфинансирана от ЕС.

На обучението бяха представени и обсъдени проблеми и актуални теми във връзка с взаимодействието и международното сътрудничество между страните-членки на Европейския съюз, касаещи допустимостта на воденето на паралелни наказателни производства в държавите-членки, водене на електронно „online“ разследване и приобщаване на така получените доказателства в рамките на съдебното производство (кражба на данни и измами с банкови карти), разследване на дела, свързани с криминални парични потоци и неправилно използване на криптирана валута („биткойн“) и др.

В семинара участваха 17 магистрати от България, както и техни колеги от Испания, Поругалия, Белгия, Дания, Германия, Холандия, Франция, Великобритания, Финландия, Швеция, Румъния, Латвия и др.