7 Декември 2017 г.

Апелативна прокуратура-Пловдив стартира съвместна инициатива с Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за провеждане на научни дискусии по наказателно право със студенти

Сподели

Апелативна прокуратура-Пловдив и Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ стартират съвместна инициатива за провеждане на научни дискусии по наказателно право - с практическа насоченост.  По повод предстоящите прояви, апелативният прокурор  Иван Даскалов  се срещна  вчера с представители на Факултетния студентски съвет и с доц. д-р Христо Паунов, зам.-декан на Юридическия факултет. На срещата присъстваха Румен Попов, окръжен прокурор на гр. Пловдив, и Чавдар Грошев, и.ф. районен прокурор.  

Апелативна прокуратура-Пловдив и Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ стартират съвместна инициатива за провеждане на научни дискусии по наказателно право - с практическа насоченост.  

По повод предстоящите прояви, апелативният прокурор  Иван Даскалов  се срещна  вчера с представители на Факултетния студентски съвет и с доц. д-р Христо Паунов, зам.-декан на Юридическия факултет. На срещата присъстваха Румен Попов, окръжен прокурор на гр. Пловдив, и Чавдар Грошев, и.ф. районен прокурор.

Първата проява от новата инициатива ще се състои на 13 декември 2017 г., когато в Апелативна прокуратура-Пловдив ще се  проведе кръгла маса на тема „Ролята на разследващия полицай, следователя и прокурора в досъдебната и съдебна фаза по наказателните дела – практически аспекти“.  Досега за участие в научната беседа са заявили желание 50 студенти от Юридическия факултет. Пред тях лекция ще изнесат магистрати от Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура-Пловдив, следовател от Окръжния следствен отдел и разследващ полицай от ОД на МВР-Пловдив.  Следващата кръгла маса по наказателно право ще се проведе през април 2018 г., когато се отбелязва Деня на Конституцията и юриста. Темата за обсъждане ще бъде с практическа насоченост и предложена от студентите.

По време на срещата, на 6 декември 2017 г., бе договорено да се подпише споразумение за сътрудничество за съвместните прояви, като студентите проявиха  интерес и от начина на провеждане на практическия стаж в прокуратурата в трети курс.